Brandsikring

Sikkerhed i højsædet
Multiwal anser sikkerheden for dig, dine medarbejdere samt jeres forretningsdata og udstyr for at være yderst vigtig. Det er grunden til, at vores mobilvægge også fås i modeller, der er brandfaste og brandsikre. Konsekvenserne af en brand kan være katastrofale for din virksomhed. Multiwal er dedikeret til at levere effektive brandsikringssystemer, der begrænser ødelæggelserne fra brand og røg så meget som muligt af hensyn til sikkerheden for alle i bygningen. Det er grunden til, at Multiwal har udviklet mobilvægge med særlige brandhæmmende overflader. Der fås forskellige brandhæmmende typer. Sikkerhed har højeste prioritet hos os!

Brandsikring i 30 og/eller 60 minutter inklusive gennemgangsdør
Multiwal har de seneste testrapporter vedrørende brandsikring iht. DS/EN 1364-1:1999 og DS/EN 1634-1:2008.